Stadion Miejski w Poznaniu

Stadion Miejski w Poznaniu

Stadion Miejski w Poznaniu

INWESTYCJE

POZNAŃ - Stadion Miejski przy ul. Bułgarskiej


Stadion Miejski w Poznaniu


Stadion Miejski w Poznaniu

Stadion Miejski w Poznaniu


Stadion Miejski w Poznaniu

Centralne Biuro Antykorupcyjne od lutego 2011 roku kontrolowało rozbudowę stadionu miejskiego przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Na początku czerwca br. CBA skierowało dwa doniesienia do prokuratury
w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas rozbudowy stadionu.
Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

16 czerwca 2011 roku zabezpieczono stosowne dokumenty w urzędach, komendzie straży pożarnej, Miejskim Centrum Sportu i spółce Euro Poznań 2012. Pierwsze śledztwo dotyczy kwoty 10 milionów złotych i zastąpienia przewidzianej
w projekcie niepalnej wełny mineralnej nieposiadającym tej cechy styropianem.

Postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązku nadzoru nad inwestycją
i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Drugie postępowanie dotyczy umowy na wykonanie jednego z projektów w trybie zamówienia z wolnej ręki, a nie przetargu, co zdaniem prokuratury jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.